Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema

Yr 1960au!

Rydym mor gyffroes i weithio ar ein themau y tymor yma sef Y CHWEDEGAU!

We are so excited to work on our new theme this term which is THE SWINGING SIXTIES!

 

Byddem yn dysgu am cymaint a gallwn i wneud gyda'r Chwedegau. O'r glaniad ar y lleuad, i ffasiwn i gerddoriaeth y Beatles! AM HWYL!

 

We will be looking at anything an everything to do with the Sixties - from the moon landing, to fashion to the music of the Beatles. SO MUCH FUN!

 

Dyma’r plant yn ceisio trefnu prif-ddigwyddiadau’r 1960au. Joio!

Rhy bell i gerdded...

Dyma ein thema y tymor yma.  Byddwn yn astudio amrywiaeth o feysydd yn ymwneud ag Abertawe a'r ardal leol.  This is our theme for the term.  We will be studying a variety of aspects with regard to Swansea and the surrounding area.

Top