Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Dydd Mawrth

Tuesday

Gymnasteg - bydd angen byrion a chrys -T 

Gymnastics - you will need shorts and T-shirt

 

Dydd Mercher

Wednesday

Gemau Goresgyn - bydd angen tracwisg ac esgidiau ymarfer. 

Invasion Games - you will need a tracksuit and trainers.

 

Top