Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion dysgu tu allan i'r ystafell dosbarth, gyda chyfleoedd i ddysgu yn warchodfa natur yr ysgol. Bydd angen 'wellies' a dillad gwrth ddลตr ar gyfer y gweithgareddau yma. Bydd amser penodol ar gyfer y dosbarth i ymweld â'r warchodfa pob ddydd Mawrth.

 

The pupils will have the opportunity to learn outside of the classroom, learning in the school nature reserve. The pupils will need wellington boots and waterproof clothing for these activities. There will be a specific time for the class to visit the reserve on a Tuesday.

Ysgol Awyr Iach / Outdoor School

Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 1
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 2
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 3
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 4
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 5
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 6
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 7
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 8
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 9
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 10
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 11
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 12
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 13
Ysgol Awyr Iach / Outdoor School 14

Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve

Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 1
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 2
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 3
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 4
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 5
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 6
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 7
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 8
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 9
Celf yn y Warchodfa Natur / Art in the Nature Reserve 10

Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods

Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods 1
Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods 2
Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods 3
Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods 4
Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods 5
Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods 6
Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods 7
Dyma ni yn y goedwig / Here we are in the woods 8
Top