Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion dysgu tu allan i'r ystafell dosbarth wrth ymweld â'r warchodfa natur. Bydd angen 'wellies' a dillad gwrth ddŵr ar gyfer y gweithgareddau yma. Mi fydd y dosbarth yn ymweld â'r warchodfa yn wythnosol ar Ddydd Mercher (os bydd y tywydd yn caniatáu).

 

Pupils will have the opportunity to learn outside the classroom in the school's nature reserve. Wellies and waterproofs will be required for these activities. The class will visit the reserve weekly on Wednesdays (weather permitting).

 Dydd y Cofio 2020  

Heddiw, gwnaethon ni greu pabïau coch yn defnyddio'r dull God's Eye o wehyddu.

Today, we weaved red poppies using the God's Eye method of weaving.

Patrymau Pert

Heddiw, gwnaethon ni greu patrymau yn defnyddio deunydd naturiol o'r Warchodfa!

Today, we created patterns using natural materials from the Nature Reserve!

Helfa'r Warchodfa

Heddiw, aethon ni ar helfa o gwmpas y Warchodfa. Roedd angen i ni chwilio am bethau amrywiol e.e. rhywbeth oren, rhywbeth dynol, rhywbeth meddal, a.y.b. Roedden ni'n chwilotwyr chwilfrydig o fry!

Today, we went on a hunt around the Nature Reserve. We needed to look for various things e.g. something orange, something man-made, something soft, etc We were superb searchers!

Rhifau Rhagorol

Dyma ni'n mwynhau mas draw wrth greu rhifau amrywiol yn y warchodfa natur. A fedrwch chi ddyfalu pa rifau rydyn ni wedi creu?

Here we are making various numbers in the nature reserve.

Can you guess what numbers we've created?

Chwilota yn y Warchodfa

Heddiw, gwnaethon ni chwilio am bethau diddorol yn y Warchodfa.

Today, we searched for interesting things in the Nature Reserve.

Top