Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cynorthwyo eich plentyn/ Supporting your child

Hanner Tymor - Medi/ Hydref

Half Term - September/ October

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Ysgrifennu adroddiad angrhonolegol / Writing a Non-Chronological Report
 • Defnyddio geiriadur yn gywir / Using a Dictionary correctly
 • I ddefnyddio berfau yn gywir / To use verbs correctly
 • Erthygl Papur Newydd / Newspaper Report
 • Ysgrifennu disgrifiadol / Descriptive writing
 • Cyffelybiaethau a Throsiadau / Similes and Metaphors
 • Homophones
 • Idiomau / Idioms

 

 

Hanner Tymor Medi/ Hydref

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Adolygu tablau hyd at 12 x 12 / Revising times tables up to 12 x 12.
 • Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Reading and writing numbers up to a million.
 • Ysgrifennu rhifau i 3 lle degol / Writing numbers to 3 decimal places.
 • Adolygu gwerth lle a chymharu maint rhifau / Revising place value and comparing number sizes.
 • Ymarfer dulliau adio a thynnu colofn / Practicing addition and subtraction methods (column and grid).
 • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu colofn / Practicing multiplication and division methods (column and grid).
 • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 1000.
 • Adio a thynnu degolion / Adding and subtracting decimals.
Top