Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Geiriau Sillafu/ Spelling Words

Pob dydd Gwener bydd y disgyblion yn derbyn set o eiriau Cymraeg a geiriau Saesneg.  Yn ystod yr wythnos bydd angen i'r disgyblion ymarfer sillafu'r geiriau'n gywir, yn y cartref. Bydd cwis sillafu'n cael i'w chynnal yn y dosbarth pob ddydd Gwener.

 

Every Friday pupils will receive a set of Welsh and English words. Pupils will need to practice spelling them correctly at home, during the week. Every Friday there will be a spelling quiz in class.

Top