Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Darllen / Reading

Darllen

Reading

 

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Bydd angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn gyfrifol am newid eu llyfrau darllen pan fyddant yn dymuno.

Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. Year 6 pupils are responsible for changing their books when they wish to do so. 

Llyfrau Darllen Cymraeg

Welsh Reading Books

 

Os ydych chi'n chwilio am lyfrau Cymraeg i ddal diddordeb eich plentyn, ewch i'r gwefannau isod am awgrymiadau.

If you're looking for Welsh reading books to capture your child's attention, try the websites below for suggestions.

Top