Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Tymor 1 / Term 1 'Babi Gwyrdd'

Y tymor hwn bydd ein gwaith Thema yn seiliedig ar y nofel 'Babi Gwyrdd' gan Emily Huws. Byddwn yn canolbwyntio ar faterion ECO ledled y byd.

 

This term our Themed work will based on the novel 'Babi Gwyrdd' by Emily Huws. We will concentrate on ECO issues around the world.

Top