Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Geiriau Sillafu / Spelling

Bydd y disgyblion yn cael geiriau sillafu newydd bob Dydd Gwener. Rydym yn annog y plant i ymarfer gartref i sicrhau dilyniant yn yr ystafell ddosbarth. Y Dydd Gwener canlynol, bydd gennym gwis sillafu i asesu eu cynnydd.

 

Pupils will be handed new spelling words each Friday. We encourage the children to practice at home to ensure progression within the classroom. The following Friday,  we will have a spelling quiz to assess their progress.

Dyma lyfryn i'r plant ei ddefnyddio gartref. Bydd cwis byr yn cael ei gynnal o fewn yr wythnos nesaf i weld ar ba lefel maen nhw a bydd geiriau sillafu unigol yn cael eu dosbarthu. / This is a booklet for the children to use at home. A short quiz will be taken within the next week to see what level they are at and individual spelling words will be given out.

Picture 1 Geiriau Sillafu Wythnos 1
Top