Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema /Theme

Ein Thema am yr hanner tymor cyntaf o Flwyddyn 4 yw “Sut gallwn gadw yn Hapus a Heini? sydd yn rhan o Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles.

Our topic for the first half term of Year 4 is “How can we stay happy and fit?” which is part of the Health and Well-being Area of Learning and Experience.

 

Top