Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Tymor yr Haf / Summer Term
Ein thema am dymor yr Haf yw 'Ar lan ac o dan y mor'. Croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau am y thema gyda'r dosbarth. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau ymarferol i ddysgu am y thema.

 


Our theme for the Summer term is 'The Seaside and Beneath the Sea'. You are welcome to share any information or resources you have about the theme with the class. Please take advantage of any practical opportunities to explore the theme.

Tymor y Gwanwyn / Spring Term
Ein thema am dymor y Gwanwyn yw 'Plant y Chwyldro'. Byddwn yn astudio bywyd yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn ystod Oes Fictoria. Croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau am y thema gyda'r dosbarth. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau ymarferol i ddysgu am y thema.

 


Our theme for the Spring term is 'Children of the Revolution'. We will be learning about life in Wales during the nineteenth century, throughout the reign of Queen Victoria. You are welcome to share any information or resources you have about the theme with the class. Take advantage of any practical opportunities to explore the theme.

Tymor Yr Hydref / Autumn Term

Ein thema am dymor yr Hydref yw 'Ein Hardal Leol'. Croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau am yr ardal gyda'r dosbarth. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau yn yr ardal leol.

 

Our theme for the Autumn term is 'Our Local Area'. You are welcome to share any information or resources you own about the area with the class. Take advantage of any opportunities to explore your local area.

Top