Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Affrica / Africa

Rydym wedi dysgu llawer o ffeithiau ddiddorol am Affrica dros y tymor diwethaf! Dyma rhai o'n gwaith gorau.

 

We have learnt a great deal of interesting facts about Africa throughout this term! Here is some of our best work.

 

Roeddem ni yn ffodus iawn i gael edrych ar arteffactau Affricanaidd go iawn! Beth ydych chi'n credu yw pwrpas yr arteffactau? 

 

We were lucky enough to have the chance to look at real African artefacts! What do you think these artefacts are used for?

Top