Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

 

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

 

Yr tymor hwn byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This term we will be focusing on the following during our mathematics lessons:

 

 • Ffracsiynau / Fractions
 • Canrannau / Percentages
 • Degolion / Decimals
 • Siapau 2D / 2D shapes
 • Siapau 3D / 3D shapes
 • Rhwydi siapau / Nets of shapes
 • Cymesuredd / Symmetry

 

 

Tymor yr Hydref

Autumn Term

 

Y tymor hwn byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This term we will be focusing on the following during our mathematics lessons:

 

 • Adolygu tablau hyd at 12 x 12 / Revising times tables up to 12 x 12.
 • Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Reading and writing numbers up to a million.
 • Ysgrifennu rhifau i 3 lle degol / Writing numbers to 3 decimal places.
 • Adolygu gwerth lle a chymharu maint rhifau / Revising place value and comparing number sizes.
 • Ymarfer dulliau adio a thynnu colofn / Practicing addition and subtraction methods (column and grid).
 • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu colofn / Practicing multiplication and division methods (column and grid).
 • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 1000.
 • Adio a thynnu degolion / Adding and subtracting decimals. 
 • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu hir / Practicing long multiplication and long division methods
 • Gweithio gydag arian / Working with money

 

 

 

 

  Top