Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mabolgampau

Beth am gynnal mabolgampau eich hun o'r tŷ? Defnyddiwch y cardiau mabolgampau isod am syniadau o weithgareddau addas i'w wneud. Gallwch lenwi tabl canlyniadau i gadw cofnod o bwy sydd yn ennill y cystadlaethau. Cofiwch i lenwi tystysgrif ar ôl i chi orffen! Mwynhwech!

 

How about hosting your own sports day at home? Follow the sport day activity cards below for suitable event ideas. You could fill a results table to keep a record of the competition winners. Remember to fill out a certificate once you have finished! Have fun!

 

 

Top