Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2- Mrs Griffiths

Prynhawn o Hwyl! ☀️

Mabolgampau 3.7.18

Gwrandewch ar ein dosbarth yn adrodd stori Gelert /Listen to our class reciting Gelert's story.

Arrwerthiant celf Cymreictod/ Cymreictod artwork sale

Hwyl y Pasg / Easter fun

Naid noddedig / Sponsored bounce

Dathlu Dydd y Llyfr / Celebrating World Book Day

Dysgu stori'r Nadolig/ Learning the Christmas story

Still image for this video

Dysgu am Diwali/Learning about Diwali

Plant Mewn Angen/ Children in Need

Creu ysgo i gorrachod/ Creating an elf school.

Addurn i'r ffair Nadolig. / A decoration for the Christmas fair.

Geirfa Dathliadau/ Celebrations vocabulary

Ditectif Lleol/Local detective

Dysgu am effaith ymarfer ar y corff / Learning about the effects of physical activity on the body

Top