Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Adeg Cau - Activities during School Closure

Rydyn yn ddiolchgar iawn o fod wedi gallu dysgu eich plant chi hyd yn hyn, mantesiwch ar y cyfle i dreulio amser gyda’ch plant yn y ty yn cwbwlhau gweithgareddau hwylus, yn ystod yr adeg anodd yma. Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn, edrychwn ymlaen i weld y plant unwaith eto pan fyddwn yn ôl yn yr ysgol. Mrs Owen a Mrs Fewings ๐Ÿ’–

 

We feel privileged to have been able to teach your children up until now, take advantage of this time you have at home to spend with your children, completing some fun activities we have prepared. Thank you for your support over the last year, we wish everyone well during this difficult time and look forward to seeing the children again, once we are back in school. Thank you Mrs Owen & Mrs Fewings ๐Ÿ’–

Gweithgareddau ar gyfer Mai 2020 - Activities for May 2020

Picture 1
Picture 2

๐ŸŒˆ Neges oddi with Staff y Cyfnod Sylfaen - Message from Foundation Phase Staff ๐ŸŒˆ

Still image for this video

๐ŸŒˆNeges oddi with Staff CA2 - A message from KS2 Staff ๐ŸŒˆ

Still image for this video

Amser stori YouTube - chwiliwch ‘amser stori atebol

Story time- YouTube- search ‘amser stori atebol’

Picture 1
Top