Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth a thaflenni amrywiol / Information and documents

Croeso i chi.  O ganlyniad i'r trefniadau a'r rheolau bresennol, ni fydd noson groesawi arferol, felly dyma ddogfen i chi sy'n amlinellu trefniadau amrywiol y dosbarth ar hyn o bryd.  

Welcome to you.  As a result of current rules and arrangements, we are unable to hold the usual welcome evening, so here is an information sheet outlining the class' arrangements at present.

Trefniadau dosbarth Medi 2020 / Class arrangements September 2020

Top