Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

๐šˆ๐š–๐šŠ๐š›๐š๐šŽ๐š› ๐™ฒ๐š˜๐š›๐š๐š / ๐™ฟ๐š‘๐šข๐šœ๐š’๐šŒ๐šŠ๐š• ๐™ด๐š๐šž๐šŒ๐šŠ๐š๐š’๐š˜๐š—

Bydd y sesiwn yn cael ei gynnal pob ddydd Iau ar yr iard tu fas.

The session will be held on the school yard each Thursday.

Disgyblion i ddod i’r ysgol yn eu dillad addysg gorfforol er mwyn osgoi newid yn yr ysgol  - bydd angen gwisgo crys-t, trowsus addas, siaced ar gyfer tu fas ac esgidiau addysg gorfforol. 

Please must wear the PE kit to school on the day to avoid changing in school - tracksuit, trainers, t-shirt and jacket for outside will be needed.

Top