Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

Mae'r disgyblion yn treulio amser yn y warchodfa bob prynhawn dydd Llun. Os oes gennych bâr o esgidiau glaw, danfonwch nhw mewn gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda. 

 

The pupils spend time in our nature reserve every Monday afternoon. If you have a pair of wellies, please bring them in!

Top