Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Ein thema am dymor yr Hydref yw 'Ein Byd Rhyfeddol'. Mae croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau am y thema gyda'r dosbarth. Bydd ymweliadau neu ymwelwyr, sy’n ymwneud a’r thema yn cymryd lle pob hanner tymor. Byddwn yn gwneud ‘Thema bach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau ymarferol i ddysgu am y thema.

 

Our theme for the Autumn term is 'Our Incredible World'. You are welcome to share any information or resources about the theme with the class. We will arrange excursions or visiting speakers associated with the theme each term. We will also be doing a ‘Mini theme’ at various times throughout the year to celebrate different events. Please take advantage of any practical opportunities to explore the theme.

Dysgu tu allan i’r dosbarth - Ymwiad i Amgueddfa Abertawe a Theatr Na Nog / Learning outside of the classroom - Visiting Swansea Museum and Theatre Na Nog

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Ein thema am dymor y Gwnawyn yw 'Calon Lan'. Bydd ffocws ar ddysgu am Gymru ac am ddiwylliant Cyrmreig. Mae croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau am y thema gyda'r dosbarth. Bydd ymweliadau neu ymwelwyr, sy’n ymwneud a’r thema yn cymryd lle pob hanner tymor.

 

Byddwn yn gwneud ‘Thema bach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau ymarferol i ddysgu am y thema.

 

Our theme for the Spring term is 'Calon Lan'. The focus will be on learning about Wales and Welsh culture. You are welcome to share any information or resources about the theme with the class. We will arrange excursions or visiting speakers associated with the theme each term. We will also be doing a ‘Mini theme’ at various times throughout the year to celebrate different events. Please take advantage of any practical opportunities to explore the theme.

Top