Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Meithrin - Mrs Southgate

                          

Tedi Twt

Ga i raw, os gwelwch yn dda?

Still image for this video

Ga i fwced, os gwelwch yn dda?

Still image for this video

Ga i faner, os gwelwch yn dda?

Still image for this video

Sanau Newydd Sali

Y Feipen Fawr

Jac a'r Goeden Ffa

Chwilio am Y Goeden Ffa

Canolfan Arddio Dosbarth Mrs Southgate. Rydym wedi bod yn brysur iawn yn addurno!

Canolfan Arddio

Gorymdaith Bonedau Pasg

Naid Noddedig

Gweithgareddau Pasg!

Datblygiad Corfforol

Diwrnod Trwynau Coch 24/03/2017

Y Tri Mochyn Bach

Diwrnod Dathlu Syndrom Downs 21/03/2017

Elen Benfelen ar Tri Arth

Wythnos Masnach Deg

Storiau a Bisgedi 2/3/2017

Ardaloedd chwarae rôl

Dydd Gwyl Dewi

Diwrnod Crempogau! 28/02/1017

Diwrnod coch, gwyn a gwyrdd.

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus i chi!

Blwyddyn Newydd Dda 2017!

Rhifau

Lliwiau

Sgiliau torri

Sgiliau Llawdriniol manwl

Siapiau

Gwneud toes ar gyfer ein dosbarth!

Sgiliau TGCh

Canu gyda Martyn Geraint!

Still image for this video

IMG_8369[1].MOV

Still image for this video
Top