Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Yn dod lan.../ Coming up ...

Gwybodaeth am yr hyn sydd yn dod lan yn ein dosbarth ni yn y dyfodol agos. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru yn wythnosol. Cofiwch gysylltu â'r ysgol am fwy o wybodaeth.

Information about what's coming up in our class in the near future. This page will be updated weekly. Remember to contact the school for further information.

 

 

 

24.02.20 

 

Wythnos o gyflwyniadau llafar yn dechrau. Gwelir y llythyr a aeth adref cyn hanner tymor am fwy o wybodaeth. 

A week of oral presentations begin. See letter which went home before half term for more information.

 

26.02.20

Ymweliad a'r Gerddi Botaneg.

Visit to the Botanical Gardens.

 

 

27.02.20

 

Gwyl pêl-fasged i ddisgyblion Bl 6.

Basketball festival for Year 6 pupils.

 

02.03.20

 

Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi yr ysgol

School's St David's Day Eisteddfod.

 

 

 

Top