Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen / Handwriting

 

Ym mlwyddyn 3, rydym yn annog y disgyblion i ddefnyddio llawysgrifen glwm. Cewch hyd i ganllawiau llawysgrifen isod.

In year 3, we encourage students to use cursive handwriting. Below there is some handwriting guidance.    

Top