Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3&4 Mr Sterl

Croeso i ddosbarth Mr Sterl

 

Dyma wybodaeth ddefnyddiol am weithgareddau'r dosbarth.

Dewiswch eicon i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol.

 

Here you will find useful information about class activities.

Select an icon to find relevant information.

Dyma ni...

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd - Yr Urdd

Diwrnod Plant Mewn Angen

Diwrnod Siwmper Nadolig / Christmas Jumper Day

Top