Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2

Llythrennedd/ Literacy

Geiriau POPAT ar gyfer darllen a sillafu / POPAT words to read and spell.

Stori ar lein/ Online story

Geiriau allweddol ar gyfer sillafu / Key words to spell.

Testun Trafod Wythnosol/ Weekly Talk Topics

Darllen a chwblhau brawddegau / Reading and cloze procedure

Geiriau amledd-uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu / High-frequency words to sight read and then spell.

Rhifedd

Numicon i 10 / Numicon to 10

Apiau Cymraeg ar gyfer plant/ Welsh aps for children

Top