Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2

Darllen a chwblhau brawddegau / Reading and cloze procedure

Geiriau amledd-uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu / High-frequency words to sight read and then spell.

Rhifedd

Numicon i 10 / Numicon to 10

Apiau Cymraeg ar gyfer plant/ Welsh aps for children

Top