Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu- Spelling

★·.·´¯`·.·★ Sillafu ★·.·´¯`·.·★

Cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener.

Bydd disgyblion yn derbyn rhestr newydd o eiriau er mwyn ymarfer yn wythnosol. Mae yna gopi o'r geiriau isod:

 

Weekly spelling quiz on a Friday.

Pupils will receive a new list of words to practice on a weekly basis. Copies are also available below:

Sillafu - 17.11.2017

Sillafu - 10.11.2017

Sillafu - 27.10.2017

Sillafu - 20.10.2017

Sillafu - 13.10.2017

Nodyn pwysig: Roedd camlythreniad yn y copi caled gwreiddiol a ddosbarthwyd ar ddydd Gwener y 13eg. Dyma'r fersiwn cywir o eiriau sillafu'r wythnos yma.

Please note: There was a typo in the original hard copy handed out on Friday the 13th. This is the correct version of this weeks spelling words.

Sillafu - 6.10.2017

Sillafu 29.9.2017

Sillafu 22.9.2017

Top