Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliadau / Visits

Hydref 2018 / October 2018

Gwers Wyddoniaeth / Science Lesson - Ysgol Gyfun Gwyr

Cafon ni wahoddiad i ymweld a'r Adran Wyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Gwyr i wneud arbrawf ar fwydydd amrywiol.  Roedd e'n brofiad arbennig i ni yn defnyddio'r offer yn y labordy, megis gwresogydd bunson a thiwbiau prawf.

We were invited to visit the Science Department at Ysgol Gyfun Gwyr to do an experiment with various foods.  It was a fantastic experience using the laboratory equipment such as a bunsen burner and test tubes. 

Tachwedd 2018 / November 2018

Y Bluen Wen / The White Feather - Theatr Na'Nog

Cafon ni'r cyfle i ymweld a Theatr y Dylan Thomas i weld sioe arbennig am y Rhyfel Byd Cyntaf , Y Bluen Wen, gan Gwmni Theatr Na'Nog.  Roedd y sioe yn hollol wefreiddiol yn dangos bywyd bechgyn a merched yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.  Dysgon ni am anhawsterau y milwyr ifanc yn y rhyfel ond hefyd am frwydr merched i ymuno a'r byd gwaith a'r Swffragetiaid.

We had the opportunity to visit the Dylan Thomas Theatre to see the amazing show, Y Bluen Wen (The White Feather) by the Na'Nog Theatre Company.  The show was absolutely amazing and showed the difficulties facing young men going to war during the First World War and the young women and the Suffragetes.  

Top