Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llywodraethwyr / Governors

Eich cynrychiolwyr fel Rhiant-Lywodraethwyr yw:

Your Parent-Governor representatives are:

 

Jonathan Williams

Abi Hobson

Joy Jenkins

Grace Thomas

Tom Davies

 

Dyma'r fersiwn diweddaraf o Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni / Attached is the latest version of the Governors' Annual Report to Parents

Top