Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun.

Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo dillad addas ar y diwrnod yma.

 

Our Physical Education lessons will be every Monday. Please send your child into school wearing suitable clothing on this day. 

Top