Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema | Theme

Mae ein thema yn nhymor yr Haf wedi selio ar lyfr 'Robot Gets it Wrong'. Gwyddoniaeth a Thechnoleg felly fydd y Maes Dysgu a Phrofiad a fydd yn arwain prif weithgareddau sesiynau Thema.

Our Spring term theme is based on the book 'Robot Gets it Wrong'. Science and Technology will therefore be the Area of Learning and Experience which will guide the main activities of our Theme sessions.

Mae ein thema yn nhymor y Gwanwyn wedi selio ar lyfr 'Cadi a'r deinosoriaid'. Y Dyniaethau felly fydd y Maes Dysgu a Phrofiad a fydd yn arwain prif weithgareddau sesiynau Thema.

Our Spring term theme is based on the book 'Cadi a'r deinosoriaid'. The Humanities will therefore be the Area of Learning and Experience which will guide the main activities of our Theme sessions.

 

Ein syniadau llais y disgybl

- Our pupil voice ideas -

Mae ein thema olaf yn nhymor yr Hydref wedi selio ar lyfr 'The Day the Crayons Quit'. Y Celfyddydau Mynegiannol felly fydd y Maes Dysgu a Phrofiad a fydd yn arwain prif weithgareddau sesiynau Thema.

Our last theme of the Autumn term is based on the book 'The Day the Crayons Quit'. The Expressive Arts will therefore be the Area of Learning and Experience which will guide the main activities of our Theme sessions.

 

Ein syniadau llais y disgybl

- Our pupil voice ideas -

Ein thema gyntaf yn nhymor yr Hydref yw 'Teimladau Trafferthus' wedi selio ar lyfr 'Cwmwl Cai'. Iechyd a Lles felly fydd y Maes Dysgu a Phrofiad a fydd yn arwain prif weithgareddau sesiynau Thema.

Our first theme in the Autumn term is 'Fuzzy Feelings' based on the book 'Cwmwl Cai'. Health and Wellbeing will therefore be the Area of Learning and Experience which will guide the main activities of our Theme sessions.

Ein syniadau llais y disgybl

- Our pupil voice ideas -

Top