Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema | Theme

Ein thema gyntaf yn nhymor yr Hydref yw 'Teimladau Trafferthus' wedi selio ar lyfr 'Cwmwl Cai'. Iechyd a Lles felly fydd y Maes Dysgu a Phrofiad a fydd yn arwain prif weithgareddau sesiynau Thema.

Our first theme in the Autumn term is 'Fuzzy Feelings' based on the book 'Cwmwl Cai'. Health and Wellbeing will therefore be the Area of Learning and Experience which will guide the main activities of our Theme sessions.

Ein syniadau llais y disgybl

- Our pupil voice ideas -

Top