Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu / Spelling

SillafuSpelling

Bydd angen i chi ddysgu sut i sillafu y geiriau canlynol yn gywir:

You will need to learn how to spell the following words correctly:

 

 

Bydd rhestr o eiriau wythnosol yn cael i'w ddanfon adref ar ddydd Gwener er mwyn I ddisgyblion ymarfer ar gyfer y cwis sillafu ar y dydd Gwener olynol. There will be a weekly spelling list sent home on a Friday for pupils to practice ready for their weekly spelling quiz on the following Friday.
Top