Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdai / Workshops

Gweithdy Mr Phormula

Still image for this video
Disgyblion blwyddyn 6 wrth eu bodd yn beatbocsio a rapio â Mr Phormula.

Clocsfit

Still image for this video
Cymaint o hwyl yn dysgu am glocsio gyda Tudur. So much fun learning about Clog dancing with Tudur!

Gweithdŷ rhithiol ardderchog gyda Mr Phormula. An amazing virtual workshop with Mr Phormula.

Mr Phormula

Still image for this video
Dyma plant Blwyddyn 5 yn mwynhau gwrando ar Mr Phormula. Here are the Year 5 children enjoying listening to Mr Phormula.
Top