Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cynrychiolwyr / Representatives

Yma fe welwch y disgyblion sydd wedi'u dewis i gynrychioli ein dosbarth yn y gwahanol gynghorau sydd gennym yn yr ysgol.

 

Here you will see the pupils that have been chosen to represent our class in the different councils we have in the school.

 

Cyngor Ysgol / School Council : Amber-Lily Moriaty

Pwyllgor Lles / Welfare Committee :  Luca Sarvar

Pwyllgor ECO / ECO Committee: Noah Wilcox

Dewiniaid Digidol / Digital Leaders : 

 

Da iawn i bob disgybl a gyflwynodd ei maniffesto o flaen eu dosbarthiadau. Roeddech chi i gyd yn wych, ond yn anffodus dim ond un cynrychiolydd o bob dosbarth all fod.

 

Pob lwc i holl gynrychiolwyr eleni. Gobeithio y byddwch chi'n ffynnu yn eich rolau newydd.

 

A big well done to each pupil that presented their manifesto infront of their classes. You were all fantastic, but unfortunatley there can only be one representative from each class.

 

Good luck to all this years representatives. I hope you thrive in your new roles.

Top