Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Bant â'i Phen

 Buodd Blwyddyn 5 yn brysur ati yn ymchwilio i fywydau gwragedd Harri VIII er mwyn cynhyrchu bwletin newyddion ar achos eu marwolaeth. Dangosodd Blwyddyn 5 sgiliau cyfathrebu a TGCh arbennig wrth fynd ati i gwblhau'r dasg.

 

Year 5 have been busy researching into the lives of Henry VIII wives in order to produce a news bulletin about the cause of their deaths. Great communication and ITC skills were showed by all. 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Mae'r plant wedi bod yn ymarfer eu symudiadau ar gyfer Dawns y Tuduriaid yr wythnos hon. 

The children have been practicing their Tudor dance moves this week.

Picture 1

Dangosodd Blwyddyn 5 eu sgiliau adeilad wrth greu model 3D o gartref Tuduraidd. Yn wahanol i gartrefi heddiw, roedd cartrefi'r Tuduriaid yn bendrwm ac yn hanner goediog.

 

Year 5 demonstrated their construction skills creating a 3D model of a Tudor home. Interestingly, the houses were top heavy and half-timbered.

Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29

Dyma'r plant yn dadlau eu hachos dros y Ddeddf Uno 1536.

Here are the children arguing their cases on The Act of Union 1536.

Picture 1
Picture 2

I ddathlu 'Diwrnod y Llyfr' buodd Blwyddyn 5 yn edrych ar gloriau ddramau William Shakepeare ac yn rhagfynegi'r storiau.

To celebrate 'World Book Day' Year 5 looked at the covers of a few William Shakespeare plays and predicted what happened in the story.

Penderfynodd Blwyddyn 5 yr wythnos hon os oedd Harri VII yn haeddu’r teitl ‘Arwr Cymreig’. Dyma luniau o'r trafodaethau grŵp.

This week Year 5 decided if Henry VII deserved the title of a 'Welsh Hero'. Here are a few photos of the group discussion.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14

Yr wythnos hon ddysgodd Blwyddyn 5 am yr holl helynt tu ôl i Frwydr Bosworth.

This week Year 5 have been learning all about the drama that surrounded the Battle of Bosworth.

Dangosodd Blwyddyn 5 eu sgiliau creadigol wrth greu rhosod Tuduraidd pert.

Year 5 have been demonstrating their creative skills by creating pretty Tudor roses.

Picture 1
Picture 2

Dyma esiampl o sgiliau meddwl y dosbarth wrth ddysgu am fywyd cynnar Harri Tudur.

Here is an example of the class learning about the early life of Henry Tudor using some key thinking skills.

Picture 1
Top