Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Calendr Dosbarth/ Class Calendar

Medi 2016 / September 2016

 • 21ain - Ymweliad Siarter Iaith Ysgol Gyfun Gwyr - Language Charter visit from Ysgol Gyfun Gwyr.

 • 21ain - Miss E Sullivan o Ysgol Gyfun Gwyr yn trafod Pontio a Llangrannog. - Miss Sullivan from Y.G.Gwyr discussing Transition and Llangrannog.
 • 30ain - Bore Coffi Macmillan- Macmillan Coffee Morning

 

Hydref 2016 / October 2016

 • 1af - Cynnal a Chadw(rhieni)-Maintenance Morning (parents)

 • 13eg - Noson Agored Blwyddyn 6  - YGGwyr - Year 6 Open Evening

 • 17eg - Gwasanaeth Cynhaeaf Blwyddyn 5 a 6 - Year 5 and 6 Harvest Service - Eglwys Santes Catrin / St. Catherine's Church 1.30pm a 5.30pm
 • 22ain - 31ain - Hanner Tymor / Half Term

 

Tachwedd 2016 / November 2016

 • 1af / 3ydd / 7fed  - Noson Rieni

 

Rhagfyr 2016 / December 2016

 • 6ed - Swanlinx - bore
 • 14eg - Carolau o gwmpas y goeden / Carols around the tree 5.30pm
 • 16eg - Diwedd Tymor / End of term

 

Ionawr 2017 / January 2017

 • 3ydd - Dechrau Tymor Newydd / New Term Start
 • 5ed - Creu Pizza / Pizza making
 • 25ain - Disgo Santes Dwynwen
 • 26ain - Ymweliad Martyn Geraint - Siarter Iaith
 • 27ain - Cymryd rhan mewn Gwasanaeth Holocaust - Ysgol Gyfun Esgob Gore / Holocaust Memorial Service Bishop Gore Comprehensive

 

Chwefror 2017 / February 2017

 • 6ed-9fed - Hyfforddiant Seiclo / Cycling proficiency
 • 17fed - Diwrnod ola'r hanner tymor yma
 • 18fed-26ain - Hanner Tymor
 • 27ain - Nol i'r ysgol
 • 28ain - Pel Fasged

 

Mawrth 2017 / March 2017

 •  1af - Dydd Gwyl Ddewi
 • 3ydd - Eisteddfod yr Urdd (Cylch)
 • 9fed - Saints, Songs and Celebrations - Neuadd y Brangwyn (Hall)

 

Ebrill 2017 / April 2017

 •  4ydd - Bowns Noddedig (Aildrefnu) / Sponsored Bounce (rearranged)
 •  6ed - Noson Llythrennedd a Rhifedd / Numeracy and Literacy evening. 
 •  7fed - Diwedd Tymor / End of Term
 •  24ain - Dechrau Tymor yr Haf / Summer term begins 

 

Mai 2017 / May 2017

 • 1af - Gwyl y Banc / Bank Holiday
 • 3ydd - 10fed - Profion Cenedlaethol / National Tests 
 • 29ain - 2il o Fehefin / June - Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holiday

 

Mehefin 2017 / June 2017

 • 26ain-29ain - Llangrannog

 

Gorffennaf 2017 / July 2017

 • 12fed - Blwyddyn 6 yn Ysgol Gyfun Gwyr am y dydd / Year 6 visit to YGGwyr for the day
 • 12fed - Cyfarfod rhieni yn Ysgol Gyfun Gwyr 6pm-8pm / Evening meeting for parents at YGGwyr
 • 18fed - Taith mewn Limo / Limo trip
 • 21ain - Diwedd Tymor / End of Term

 

Top