Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu

Mae cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener.

Bydd disgyblion yn derbyn rhestr newydd o eiriau er mwyn ymarfer yn wythnosol. Gofynnwn yn garedig i chi wneud pob ymdrech i ymarfer y geiriau gyda'ch plentyn. Cewch gopi o'r geiriau isod:

 

Weekly spelling quiz on a Friday.

Pupils will receive a new list of words to practice on a weekly basis. Could you please try your best to help your child learn these words every week. Copies are also available below:

 

 

Top