Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor Medi/ Hydref

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

  • Adolygu tablau hyd at 12 x 12 / Revising times tables up to 12 x 12.
  • Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Reading and writing numbers up to a million.
  • Ysgrifennu rhifau i 3 lle degol / Writing numbers to 3 decimal places.
  • Adolygu gwerth lle a chymharu maint rhifau / Revising place value and comparing number sizes.
  • Ymarfer dulliau adio a thynnu colofn / Practicing addition and subtraction methods (column and grid).
  • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu colofn / Practicing multiplication and division methods (column and grid).
  • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 1000.
  • Adio a thynnu degolion / Adding and subtracting decimals. 
Top