Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Seren yr Wythnos / Star of the Week

Seren yr Wythnos / Star of the Week (15/9/23)

''Am blymio i mewn i Flwyddyn 3 heb hyd yn oed cipolwg yn ôl. Gyda ethig gwaith tanllyd, llawysgrifen glwm hardd a chreadigrwydd unigryw, rwyt ti'n cydbwyso hynny gyda'r swm cywir o hiwmor a chwerthin ac yn fwy na pharod i fod yn aelod o fy nosbarth i.''

''For diving into Year 3 without even a backward glance. With a fiery work ethic, beautiful cursive handwriting and unique creativity, you balance that with the perfect amount of humor and laughter and are more than ready to be a member of my class.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (8/9/23)

''Am ymddangos fel gŵr bonheddig y dosbarth yn ystod ein hwythnos gyntaf ac am fodelu parodrwydd am fywyd ym Mlwyddyn 3. Pleser yw dy weld yn arwain gydag ymdrech a chwrteisi.''

''For appearing as the class gentleman during our first week whilst modeling a readiness for life in Year 3. It is a pleasure to see you leading with effort and courtesy.''
 

Top