Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngor Eco 2013-2014

Pwyllgor Eco 2013-12014 Eco Committee

07/05/14 - Dechrau'r Clwb Garddio

 

Byddwn yn cynnal y Clwb Garddio yn ystod tymor y Gwanwyn a'r Haf amser cinio unai dydd Mawrth neu Mercher(edrychwch ar yr amserlen uchod). Mae'r gwaith paratoi wedi dechrau ac mae croeso i unrhywn un o'r adran Iau i ymuno gyda ni.

Dewch a chot ac esgidiau addas!

 

The Gardening Club will be held during the spring and summer terms on either Tuesday or Wednesday (see the timetable above). The preperation work has begun and anyone from the juniors is welcome to join us. Please bring wellies and a coat!

Ffair wanwyn/Spring fair

Prosiectau'r pwylgor Committe projects

Ymweliad Thomas a Sammy Seagull

 

Diolch i Thomas o dìm Ailgylchu Abertawe am roi cyngor ar Ailgylchu i holl blant yr ysgol. Roedd y plant wedi mwynhau y stori yn arw.

 

Thank you to Thomas from the Recycle 4 Swansea team who gave us advice on what to recycle. Michael Recycle and Sammy Seagull were huge hits too!

Ail Faner Werdd

Canlyniadau Mis Monitro Sbwriel

Top