Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

3.4

Deall brawddegau gyda dau air allweddol

Understanding sentences with two key words

Beth i'w wneud
 Casglwch:

  •  Tedi a doli (neu ddau o deganau’r plentyn).
  • Dau o'r gwrthrychau canlynol: gwely/cadair/bwrdd/blwch/plât/cwpan.

Rhowch y ddau degan a'r tri gwrthrych allan.
• Gofynnwch i’r plentyn roi un o’r teganau ‘yn’/‘ar’ un o’r gwrthrychau, e.e.
"Rhowch Doli ar y bwrdd".

"Rhowch Tedi yn y bocs".
• Amrywiwch y cyfarwyddiadau a defnyddiwch wahanol deganau a gwrthrychau.
 Nid oes angen i'r plentyn ddeall yr arddodiaid yn/ymlaen i wneud y dasg hon.

 

 

What to do
Collect:

  • Teddy and doll (or two of the child's toys).
  • Two of the following: bed / chair / table / box / plate / cup.

Ask the child to put one of the toys ‘in’/‘on’ one of the objects, e.g.
"Put a Doll on the table".
"Put Teddy in the box".
• Vary the toys and objects.

The child does not need to understand the prepositions on / off to do this task.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top