Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Mr Scozzi

Our Last Day :( ! / Ein Diwnrod Olaf :( ! (21/7/23)

J2 Stars Dedication Point Winners / Enillwyr Pwyntiau Ymroddiad J2 Stars (21/7/23)

Clawr 'A Series of Unfortunate Events' / A Series of Unfortunate Events Covers

Grwp Olaf yn Derbyn y Trwydded Beiro! / Last Group Receiving the Biro License

Byddai'n Gweld Eisiau Chi! / I'll Miss you!

Disco Beicio! / Biking Disco!

Llyfr Ysgrifennu Creadigol: Cerdd Acrostig Annibynnol / Creative Writing Book: Independent Acrostic Poem (18/5/23)

Llawysgrifen Cerdd Acrostig Natur / Acrostic Nature Poem Handwriting (16/5/23)

Sillafu Thematig Natur / Thematic Nature Spelling (15/5/23)

Llawysgrifen Habitats / Habitat Handwriting (11/5/23)

Llawysgrifen Pwysigrwydd Ailgylchu / Importance of Recycling Handwriting (6/5/23)