Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Mr Scozzi

Celf Dydd y Cofio / Remembrance Day Art (11/11/22)

Thema Fach Cwpan y Byd Pel-droed- Cymru (Portreadau Enwogion) / Football World Cup Mini Theme - Wales (Famous Portraits) (7/10/22)

Thema Fach Cwpan y Byd Pel-droed- Brasil (Dawns y Samba) 3 / Football World Cup Mini Theme - Brazil (The Samba Dance) 3 (7/10/22)

Still image for this video

Thema Fach Cwpan y Byd Pel-droed- Brasil (Dawns y Samba) 2 / Football World Cup Mini Theme - Brazil (The Samba Dance) 2 (7/10/22)

Still image for this video

Thema Fach Cwpan y Byd Pel-droed- Brasil (Dawns y Samba) 1 / Football World Cup Mini Theme - Brazil (The Samba Dance) 1 (7/10/22)

Still image for this video

Thema Fach Cwpan y Byd Pel-droed- Brasil (Mygydau Carnifal) / Football World Cup Mini Theme - Brazil (Carnival Masks) (7/10/22)

Mis Hanes Pobl Dduon - Disgrifio Harriet Tubman / Black History Month - Describing Harriet Tubman (24-28/10/22)

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 5 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 5 (25/10/22)

Still image for this video

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 5 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 5 (25/10/22)

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 4 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 4 (25/10/22)

Still image for this video

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 4 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 4 (25/10/22)

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 3 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 3 (25/10/22)

Still image for this video

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 3 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 3 (25/10/22)

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 2 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 2 (25/10/22)

Still image for this video

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 2 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 2 (25/10/22)

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 1 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 1 (25/10/22)

Still image for this video

Mis Hanes Pobl Dduon - Tai Ddiogel Harriet Tubman Grŵp 1 / Black History Month - Harriet Tubman Safe-houses Group 1 (25/10/22)

Sioe ‘Fantastic Fire’ 3 / ‘Fantastic Fire’ Show 3 (25/10/22)

Still image for this video

Sioe ‘Fantastic Fire’ 2 / ‘Fantastic Fire’ Show 2 (25/10/22)

Still image for this video

Sioe ‘Fantastic Fire’ 1 / ‘Fantastic Fire’ Show 1 (25/10/22)

Still image for this video

Sioe ‘Fantastic Fire’ / ‘Fantastic Fire’ Show (25/10/22)

Enillwyr Presenoldeb / Attendance Winners (17-21/10/22)

Plotio Grid Gorseinon / Gorseinon Grid Plotting (17-21/10/22)

Darlunio YGGPYB - Drawing YGGPYB (17-21/10/22)

Gwaith Gwych - Sillafu Lego / Excellent Work - Lego Spelling (21/10/22)

Helfa Hydref yn Y Warchodfa / Autumn Hunt in The Nature Reserve (18/10/22)

Gwaith Gwych - Sillafu Calon / Excellent Work - Heart Spelling (14/10/22)

Benthyg o Lyfrgell Gorseinon / Borrowing From Gorseinon Library (12/10/22)

Mandalas Natur yn y Warchodfa / Nature Mandalas in The Nature Reserve (11/10/22)

Ymarfer Corff - Taflu, Dal a Chydsymud Llaw Llygad 3 / PE - Throwing, Catching and Hand Eye Coordination 3 (11/10/22)

Still image for this video

Ymarfer Corff - Taflu, Dal a Chydsymud Llaw Llygad 2 / PE - Throwing, Catching and Hand Eye Coordination 2 (11/10/22)

Still image for this video

Ymarfer Corff - Taflu, Dal a Chydsymud Llaw Llygad 1 / PE - Throwing, Catching and Hand Eye Coordination 1 (11/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau / Pronoun Scenarios - It (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau / Pronoun Scenarios - It (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ni / Pronoun Scenarios - We (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ni / Pronoun Scenarios - We (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ni / Pronoun Scenarios - We (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Nhw / Pronoun Scenarios - They (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Nhw / Pronoun Scenarios - They (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Nhw / Pronoun Scenarios - They (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Hi / Pronoun Scenarios - She (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Hi / Pronoun Scenarios - She (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ef / Pronoun Scenarios - He (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ef / Pronoun Scenarios - He (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ef / Pronoun Scenarios - He (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ti / Pronoun Scenarios - You (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ti / Pronoun Scenarios - You (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - Ti / Pronoun Scenarios - You (10-14/10/22)

Still image for this video

Senarios Rhagenwau - i / Pronoun Scenarios - I (10-14/10/22)

Still image for this video

Gwaith Gwych - Sillafu Scribl / Excellent Work - Scribble Spelling (7/10/22)

Sesiwn Ffilm a Drama 3 - Persbectif Gorfodol / Film and Drama Session 3 - Forced Perspective (7/10/22)

Taith Gerdded Noddedig / Sponsored Walk (6/10/22)

Gemau Tîm Addysg Gorfforol / PE Team Games (4/10/22)

Still image for this video

Creu Chwilair Ardal Leol / Creating a Local Area Wordsearch (3-7/10/22)

Cystadleuaeth Adeiladu Eglwys Santes Catherine / St Catherine’s Church Building Competition (3-7/10/22)

Helfa Enwau Priodol / Proper Noun Hunt (3-7/10/22)

Sesiwn Ffilm a Drama 2 - Sialens Ffrâm Rhewi / Film and Drama Session 2 - Freeze Frame Challenge (30/9/22)

Archwilio’r Gymuned Leol / Exploring the Local Community (29/9/22)

Gwaith Gwych - Llawysgrifen / Excellent Work - Handwriting (28/9/22)

Her Cydweithio Llythrennedd - Arbrofi gyda Atalnodi / Collaborative Literacy Challenge - Experimenting with Punctuation (26-30/9/22)

Still image for this video
Ebychnod ! / Exclamation mark !

...

Still image for this video
Ebychnod ! / Exclamation mark !

...

Still image for this video
Ebychnod ! / Exclamation Mark !

...

Still image for this video
Gofynnod - Marc Cwestiwn ? / Question mark ?

...

Still image for this video
Gofynnod - Marc Cwestiwn ? / Question mark ?

...

Still image for this video
Gofynnod - Marc Cwestiwn ? / Question mark ?

...

Still image for this video
Atalnod llawn . / Full stop .

...

Still image for this video
Atalnod llawn . / Full stop .

...

Still image for this video
Atalnod llawn . / Full stop .

Her Cydweithio Rhifedd - Didoli Symiau Symbol Coll / Collaborative Numeracy Challenge - Sorting Missing Symbol Sums (26-30/9/22)