Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Mr Scozzi

Cynrychiolwyr Pwyllgor y Dosbarth ar Drip i Gaerdydd a’r Senedd / Class Council Representatives on a Trip to Cardiff and the Senate (25/1/23)

Sillafu Rhosyn Tudur: Geirfa Dillad Tuduraidd / Tudor Rose Spelling: Tudor Clothing Vocabulary (23/1/23)

Ein Wal Gwestiynau ar gyfer Thema Newydd: Y Tuduriaid / Our Question Wall for a New Theme: The Tudors (23/1/23)

Enillwyr Cyntaf y Trwydded Beiro/ First Winners of the Biro License (20/1/23)

Her Annibynnol Rhifedd: Sgiliau Croesgyfeirio a Darganfod - Calendrau / Independent Numeracy Challenge: Crossreference and Discovering Skills - Calendars (20/1/23)

Her Cydweithio Rhifedd: Cyfatebu Amser Analog a Digidol / Cooperating Numeracy Challenge: Matching Digital and Analog Times (20/1/23)

Gwarchodfa: Canlyniadau 2023 / Nature Reserve: 2023 Results (19/1/23)

Gwarchodfa: Sillafu 2023 â Natur / Nature Reserve: Spelling 2023 with Nature (19/1/23)

Ysgrifennu Cerddi Blwyddyn Newydd Tseiniaidd / Writing Chinese New Year Poems (18/1/23)

Sillafu: Anifeiliaid y Flwyddyn Newydd Tseiniaidd / Spelling: Chinese New Year Animals (17/1/23)

Gemau Urdd / Urdd Games #3 (16/1/23)

Still image for this video

Gemau Urdd / Urdd Games #2 (16/1/23)

Still image for this video

Gemau Urdd / Urdd Games #1 (16/1/23)

Still image for this video

Gemau Urdd / Urdd Games (16/1/23)

Charades Berfau -ais / -ais Verb Charades (13/1/23)

Still image for this video

Charades Berfau -ais / -ais Verb Charades (13/1/23)

Still image for this video

Gemau Berfau -ais / -ais Verb Games (12/1/23)

Still image for this video

Gemau Berfau -ais / -ais Verb Games (12/1/23)

Ymarfer Corff - Cryfder a Dygnwch / PE - Strength and Endurance (11/1/23)

Still image for this video

Ysgrifennu Can Yr Hen Galan / Writing The Orthodox New Year Song (10/1/23)

Berfau -ais Y Fari Lwyd / Mari Lwyd -ais Verbs (9/1/23)

Hwyliau Nadolig! / Christmas Spirits! (21/12/22)

Ysgrifennu Caneuon Nadolig #2 / Writing Christmas Songs #2 (15/12/22)

Uwchraddio Brawddegau / Upgrading Sentences (12/12/22)

Ysgrifennu Caneuon Nadolig / Writing Christmas (9/12/22)

Bant i Ymarfer Ein Sioe Nadolig / Off to Practice Our Christmas Show (8/12/22)

Caneuon Nadolig yn y Dosbarth / Christmas Songs in the Class (5/12/22)

Still image for this video

Baby Yoda Nadolig! / Christmas Baby Yoda! (5/12/22)

Ysgrifennu Ein Caneuon Nadolig ABBA / Writing Our ABBA Christmas Songs (2/12/22)

Anturiaethau Speccy y Corrach, / The Adventures of Speccy the Elf (RHAGFYR 22 / DECEMBER 22)

Gemau Buarth / Yard Games (29/11/22) (2)

Still image for this video

Gemau Buarth / Yard Games (29/11/22)

Still image for this video

Gwaith Gwych! / Excellent Work! (29/11/22)

Sillafu Pac-Man / Pac-Man Spelling (28/11/22)

Cefnogi Cymru yn Yr Ewros / Supporting Wales in the Euros (25/11/22)

Lliwio Cymru / Wales Colouring (25/11/22)

Ymarfer yr Anthem Genedlaethol / Practicing the National Anthem (24/11/22)

Crynhoad Ioga Nadolig / Christmas Yoga Compilation (22/11/22)

Still image for this video

Ioga Nadolig / Christmas Yoga (22/11/22)

Gwaith Gwych / Excellent Work (21/11/22)

Origami Pudsey a Blush / Pudsey and Blush Origami (18/11/22)