Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1

Croeso i dudalen Blwyddyn 1!

Seren yr wythnos!

Gwingo ac ymlusgo

Ebrill---Mai

Enfys trydan

Mawrth

Ionawr---Chwefror

Blwyddyn newydd dda

Tachwedd--Rhagfyr

Nadolig llawen!

Aethom I Lyfrgell Gorseinon fel rhan o'm thema 'Ditecif Leol'. Cafodd y plant gyfle I gwestiynu'r llyfrgellydd ac i weld pa lyfrau oedd ar gael.
Fel tasg Gwaith Cartref, roedd yn rhaid i'r plant greu model 3D o eu tai.

Yr hydref

Gweithgareddau rhif

Tymor yr Hydref

Dyma'r plant yn mwynhau addurno cacennau ar gyfer yr elusen Macmillan. Roedden nhw'n blasus iawn!

Yr Hydref

Hapusrwydd 😃

Top