Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Miss Morgan

😆 Presenoldeb gorau yr wythnos olaf!😆
💪 Best attendance during the final week! 💪

🥹 Yr wythnos olaf 🥹
🤗 The last week 🤗

trim.319D9475-4674-4C12-8D54-2AE3CDD5FDDA.MOV

Still image for this video

🍦Ein trip olaf!🍦
🚌 Our last trip! 🚌

trim.751A3953-EAB7-4C0F-8A88-ECB359369A50.MOV

Still image for this video

🦆 Ein trip i Benclacwydd! 🦆
🪲 Our trip to the Wetlands! 🪲

🌷 Heriau dechrau tymor y Gwanwyn🌷
🌻 Start of Spring independent challenges 🌻

📚 Diwrnod y Llyfr 2023 📚
📖 World Book Day 2023 📖

Stori, bisgedi a llaeth gydag ein ymwelydd Mrs Bishop y Fuwch Goch Gota!

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dydd Gŵyl Dewi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
🍲 St David’s Day 🍲

🥲 Hwyl fawr Mr Weston! 🥲

✈️ Thank you Mr Weston! ✈️

🚣‍♂️💧Her Catrin Creadigol…creu afon!💧🚣‍♂️
🛶💦Our challenge…create a river!💦🛶

Bu rhaid i ni weithio fel tîm i ddatrys y broblem…sut allwn ni greu afon sy’n cario dŵr? 🧐

We needed to work together to solve the problem…how could we create a river that carries water? 🤔

Peirianwyr y dyfodol. Future engineers.

Still image for this video

Fe wnaethom hefyd greu pontydd. We also built bridges.

1️⃣3️⃣5️⃣7️⃣9️⃣ Odrifau ac eilrifau 0️⃣2️⃣4️⃣6️⃣8️⃣
🤨 January Odd and even numbers 🤨

🎤 Cynrychiolwyr y pwyllgorau ar drip i Senedd Caerdydd! 🎤
🚌 Our class representatives on a trio to Cardiff’s Senedd! 🚌

📚 Mynd am dro i’r llyfrgell 📚
🚶‍♀️ A trip to the library 🚶

🖍Heriau Ionawr!🖍
✂️January challenges!✂️

💕 Calonnau Santes Dwynwen 💕

🎅 Mae’r Nadolig wedi cyrraedd!🎅
🎄 Christmas is here! 🎄

👩‍🔬🔬 Am hwyl ar ein hantur i Techniquest…mae Gwyddoniaeth yn hwyl! 🔬👩‍🔬
👨‍🔬🧪 Such fun on our adventure to Techniquest…Science is fun! 🧪👨‍🔬

🇸🇳 Dewch i weld beth ddysgom ni am un o wledydd Cwpan Y Byd…Senegal! 🇸🇳
🪘
Take a look at what we’ve learnt about one of the World Cup counties…Senegal!🪘

Grŵp Brennan Johnson

Still image for this video

Grŵp Ethan Ampadu

Still image for this video

Grŵp Aron Ramsey

Still image for this video

Grŵp Gareth Bale

Still image for this video

Grŵp Ben Cabango

Still image for this video

⚽️ Cefnogaeth i Gymru! ⚽️

🏆 Supporting our team! 🏆

🎵🎹 Rydym ni wedi bod yn dysgu am eiriau ai au ae. Dewch i wrando ar ein cân! 🎹🎵
🎶🎤 We have been learning about ai au ae words. Check out our song! 🎤🎶

trim.994074F6-6EBF-4D84-B6F1-A7C73F41FAFB.MOV

Still image for this video

👩‍🏫 ai au ae 👩‍🏫

📝 Working on words that contain the same sound but different spellings 📝

🤝  Mis hanes pobl dduon 🤝
🖤 Black history month 🖤

➕➖  Teulu Rhif ➖➕
✖️➗ Fact Families ➗✖️

 ☄️ Taflu dros yr ysgwydd ☄️
🏈 Over arm throwing
 🏈

📔 Geiriau aml ddefnydd 📔
✍️ High frequency words ✍️

🤩  Mwy o heriau! 🤩
🖌 More tasks around the class! 🖌

🍂🌿Celf dail/ Leaf art 🌿🍂

🍁 Y Warchodfa newydd! Dyma ni’n defnyddio rhicbren i gyfri sawl peth naturiol neu newydd sydd yn ein hardal arbennig! 🍁
🍁 Our new outdoor area! Here we are using a tally chart to count how many things we could spot! 🍁

🤽‍♀️Taflu oedd ein sgil nesaf…🤽
 🤾‍♀️ Our next skill was throwing 🤾‍♂️

🚶‍♂️🚶🚶‍♀️Ein taith gerdded noddedig🚶‍♀️🚶🚶‍♂️
👣 Our sponsored walk 👣

🍬 Dysgu am werth lle yn ymarferol gyda’r cardiau rhif ac ymweld â siop rhifau losin Mr Weston 🍬
🍭 Practically learning about place vale with the arrow cards and visiting Mr Weston’s number sweets shop 🍭

🤔 ff neu th 🤔
🥴 ff or th 🥴

🏀 Ymarfer sgiliau rholio with gydweithio! 🏀
🎾 Working together as we practice our rolling skills! 🎾

🎨 Teimladau. Dyma ni’n cyfleu emosiwn worth fod yn greadigol! 🎨
🎭 Feelings. Here we are portraying emotion creatively! 🎭

👋 Dod i adnabod ein gilydd! Gemau, cydweithio a bagiau cudd er mwyn dyfalu pwy yw pwy! 👋
🤗 Getting to know one another! 
Games, teamwork and a bag of clues to guess who’s who! 🤗

Top