Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Nadolig heb Wifi

 Cân 1 - Nadolig! 

Nadolig, Nadolig, 

Ymunwch - canwch yn llon 

Nadolig, Nadolig, 

‘Sdim adeg arall fel hon 

 

Nadolig, Nadolig, 

Yr Iesu yn ei grud 

Nadolig, Nadolig,

Fe ddaeth y baban i’r byd 

 

Hei - mae’r Nadolig yn dod

 Amser i ddathlu , fe ganwn ei glod 

Hei - mae’r nadolig yn dod

 Hud a rhyfeddod 

 

Nadolig, Nadolig,

 Ymunwch - canwch yn llon 

Nadolig, Nadolig, 

‘Sdim adeg arall fel hon 

 

Nadolig, Nadolig, 

Yr Iesu yn ei grud 

Nadolig, Nadolig,

 Fe ddaeth y baban i’r byd

 

1 - Nadolig - Guide.mp3

Cân 2 - Dim WIFI! 

 

Be wnawn ni heb Alexa?

Dim gwgl - dim Siri 

Dim Asda siop na Tesco 

Dim SKY - dim Teledu! 

 

Dim Disney plus, dim Netflix

Dim Prime - Dim Apple TV

Dim Playstation nac XBOX 

O mam bach, be wnawn ni?

 

Bydd angen canslo Dolig

Sdim pwynt heb Nintendo

Bydd popeth nawr mor boring 

Dim pwynt i’r Ho! Ho! Ho! 

 

Be wnawn ni heb Alexa? 

Dim gwgl - dim Siri 

Dim Asda siop na Tesco

Dim SKY - dim Teledu!

 

Bydd angen canslo Dolig 

Sdim pwynt heb Nintendo 

Bydd popeth nawr mor boring 

Dim pwynt i’r Ho! Ho! Ho!

Dim pwynt i’r Ho! Ho! Ho! 

 

2 - Dim WiFi - Guide.mp3

Cân 3 - Pwy sy’n dwad…

 

Pwy sy'n dwad dros y bryn, 

yn ddistaw, ddistaw bach? 

Ei farf yn llaes, a'i wallt yn wyn, 

â rhywbeth yn ei sach.

A phwy sy'n eistedd ar y tô, 

ar bwys y simdde fawr? 

Siôn Corn, Siôn Corn…Helo, helo. 

Tyrd yma, tyrd i lawr!

 

3 - Pwy Sy'n Dwad - Guide.mp3

 Cân 4 - Yr Anrheg Orau 

 

Gofynnon am lety - roedd pob man yn llawn

‘Rôl taith didrugaredd 

Yr asyn a gerddodd - ymlaen ac ymlaen 

Yn cario ein brenin - ymlaen ac ymlaen

Gofynnon am lety - roedd pob man yn llawn. 

 

Cytgan 

Fe oedd yr anrheg - y gorau erioed

Brenin bach llwm yn y preseb

Gwyrth a rhyfeddod - ein babi bach clud

Yr anrheg orau a ddaeth i’r byd 

 

Fe ddaeth y bugeiliaid i weled ei wên

A’r doethion yn dilyn 

Dilynon y seren at Fethlehem dref 

R’ol derbyn y neges - at Fethlehem dref

Fe ddaeth y bugeiliaid i weled ei wên 

 

Cytgan

Fe oedd yr anrheg - y gorau erioed 

Brenin bach llwm yn y preseb

Gwyrth a rhyfeddod - ein babi bach clud

Yr anrheg orau a ddaeth i’r byd 

 

4 - Yr Anrheg Orau - Guide.mp3

Cân 5 - Dim 

 

Jyst chwarae gyda’n gilydd

Dim Mario, dim FIFA 

Treulio amser gyda’n gilydd 

Dim uploadio chwaith 

 

Cytgan

O mae’n braf cael bod ‘da’r teulu 

Troi y swits off ar bob dim

Dim WIFI ‘i hangen heno

Mae’r nosweithiau hyn mor brin 

 

S’dim angen chargio batris 

Na llwytho na back ups 

Does dim angen aros oriau -

’r cylch fynd rownd a rownd

 

 Cytgan

O mae’n braf cael bod ‘da’r teulu 

Troi y swits off ar bob dim 

Dim WIFI ‘i hangen heno 

Mae’r nosweithiau hyn mor brin 

 

5 - Dim - Guide.mp3

Cân 6 - Dim ond un peth

 

Agorwn y drws i’r Nadolig 

Adeg llawn hwyl a sbri 

Bydd yr eira yn disgyn? 

Daw Sion Corn atom ni? 

Cyffro yn cydio ynof fi ac ynot ti

Y Nadolig sy’n aros nawr.

 

 Cytgan 

Dim ond un peth sy’n well na Nadolig 

Dim ond un peth sy’n well na gwyrth y byd

Dim ond un peth sy’n well na’r anrhegion 

Treulio amser da phawb ynghyd

 

Amser i osod hosannau

‘n ddel ar y silff ben tân 

‘fydd carolwyr yn galw?

A diddanu gyda’u cân?

Cyffro yn cydio ynof fi ac ynot ti, 

Y nadolig sy’n aros nawr. 

 

Dim ond un peth sy’n well na Nadolig 

Dim ond un peth sy’n well na gwyrth y byd

Dim ond un peth sy’n well na’r anrhegion 

Treulio amser da phawb ynghyd 

 

Bydd y ceirw yn hedfan heno? 

A fydd seren yn t’wynnu fry yn y nen?

Neges Nadolig ar draws y byd - 

Neges sy’n tynnu pawb ynghyd

 

Dim ond un peth sy’n well na Nadolig

Dim ond un peth sy’n well na gwyrth y byd 

Dim ond un peth sy’n well na’r holl anrhegion 

Treulio amser da phawb ynghyd 

 

Dim ond un peth sy’n well na

Nadolig 

Dim ond un peth sy’n well na gwyrth y byd 

Dim ond un peth sy’n well na’r holl anrhegion 

Treulio amser da phawb ynghyd 

 

6 - Dim Ond Un Peth - Guide.mp3

Top