Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen / Handwriting

Rydym yn disgwyl i'r disgyblion ddefnyddio llawysgrifen glwm ym mlwyddyn 5 a 6.

 

We expect the pupils to use cursive handwriting in years 5 and 6.

Top