Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

22/01/20

Gyda phryderon llygredd plastig yn enfawr ar hyn o bryd. Roedd y plant yn awyddus i weld faint o sbwriel roedd ar gae ein hysgol. Roeddem wedi synnu gweld cymaint a gasglwyd. Da iawn i bawb a oedd wedi cymryd rhan, mae'r cae yn lle glanach a thaclusach oherwydd eich waith caled.

 

With plastic pollution worries being huge at the moment. The children were eager to see how much rubbish was on our school field. We were astonished to see how much we collected. Well done to all involved, the field is a cleaner and tidier place because of your hard work.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Top