Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu / Spelling

Dyma'r geiriau sillafu am y flwyddyn gyfan. Byddant yn cael eu dosbarthu yn unigol bob dydd Gwener, gyda chwis y dydd Gwener canlynol.

 

Mae'n bwysig iawn ymarfer gartref gymaint â phosibl. Nid yn unig y mae'n rhaid iddynt geisio eu gorau i'w cael yn gywir yn y cwis, hoffwn iddynt ddechrau defnyddio'r geiriau newydd hyn yn eu gwaith.

 

Os ydych chi'n ansicr ar ba gam mae'ch plentyn, cysylltwch â mi.

 

Here are the spelling words for the whole year. They will be given out individually every Friday, with a quiz the following Friday.

 

It's really important to practice at home as much as possible. Not only do the have to try their best to get them correct in the quiz, I'd like them to start using these new words in their work.

 

If you are unsure what step your child is on, please contact me.

Top