Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Tymor yr Haf

 

Gemau Taro a Maesu - Dydd Mawrth

Stricking and Fielding Games - Tuesday

 

Athletau - Dydd Iau

Athletics - Thursday

Tymor y Gwanwyn

 

Gymnasteg - Dydd Mawrth

Gymnastics - Tuesday

 

Gemau Goresgyn - Dydd Iau

Invasion Games - Thursday

Tymor yr Hydref

Nofio - Dydd Llun 

Swimming - Monday

 

Iechyd, Ffitrwydd a Lles - Dydd Mawrth

Health, Fitness and Well-being - Tuesday

Top