Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

3.2

Defnyddio caneuon a rhigymau i ddysgu geiriau unigol /enwau rhannau'r corff - 

Using songs and rhymes to learn single words/the names of body parts

 

Canwch lawer o ganeuon sy'n ymwneud â rhannau o'r corff.

Sing lots of actions songs that relate to parts of the body.

Top