Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol | Physical Education

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Mercher

Bydd angen gwisgo dillad addas ar y diwrnod yma. Diolch!

Our P.E. lessons will be every Wednesday. Please send your child into school wearing suitable clothing on this days. Diolch!

Top